Manifest

Osoba przemawiająca na mównicy na tle flagi transpłciowości

Zważywszy na sytuację wokół osób transpłciowych w Polsce, szczególnie ciężką z uwagi na rok wyborczy, chcemy przeciwdziałać kłamliwym narracjom rozpowszechnianym zarówno przez prawicę, jak i niektóre osoby lewicowe.

Z posiadanych przez nas danych wynika, że queerfobia może być odpowiedzialna za 2/3 do 3/4 samobójstw młodzieży w Polsce, a większość nastoletnich suicydentów to osoby transpłciowe.

Stąd drastyczny wzrost liczby samobójstw od 2019 roku, od kiedy prawica rozpoczęła zmasowaną nagonkę na osoby LGBTQ+. Jak pokazuje przykład Węgier, gdzie zabroniono tranzycji prawnej, czy USA, gdzie w licznych stanach proponowane są i podejmowane inicjatywy prawne drastycznie ograniczające prawa osób transpłciowych (od zakazu posługiwania się wybranym imieniem i formami gramatycznymi "niezgodnymi z płcią chromosomalną" do odbierania dzieci rodzicom zgadzającym się na ich tranzycję), osoby transpłciowe są ogromnie narażone na prześladowania.

Ponadto, nawet w niewrogim środowisku wymagają wsparcia medycznego, a ono w Polsce jest niedostępne na NFZ. To oznacza, że brak środków finansowych jest wyrokiem skazującym osobę na ogromne cierpienie i brak możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Najgorszym dramatem jest los dzieci transfobicznych rodziców, a jak wiemy z badań KPH i LW z 2021, tylko 15% ojców i 20% matek akceptuje swoje dzieci trans.

Widoczność i słyszalność jest podstawą do uznania praw i godności.

Mówimy "uznania", a nie "uzyskania", bo osoby trans mają prawa - z samego faktu bycia ludźmi.

Te prawa jednak nie są rozpoznane zarówno w systemie legislacyjnym, jak i w praktyce organów państwa, a także w świadomości społecznej. Środki, którymi dysponujemy są niewspółmierne do tych którymi dysponuje ogromna machina państwowo-rządowa, ale wierzymy że wygramy tę walkę, gdyż po naszej stronie stoi rzeczywistość, której nie da się w nieskończoność zaprzeczać, oraz empatia i szacunek dla każdej jednostki.